Thay mặt Đoàn công tác của TW, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã thông báo, quán triệt mục đích của buổi tọa đàm nhằm tìm hiểu thực trạng, tình hình tổ chức các ngày lễ lớn của quốc gia, của lực lượng CAND trong những năm qua, đồng thời lắng nghe ý kiến, tổng hợp, đề xuất nội dung đưa vào Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm tới, như: 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2014); 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2015); 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2015); đặc biệt là 70 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khách 2-9 (1945 - 2015).

Để hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn này được tổ chức tốt, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, Bộ Công an sẽ chủ động có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các ban, ngành chức năng. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành ở TW và địa phương tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng phương án đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp

Quỳnh Vinh