Báo cáo trước các đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận cho biết, dù tình hình kinh tế thế giới vẫn phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng trong bối cảnh đó, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã có các giải pháp tích cực, đưa tổng sản phẩm nội địa tăng 9,5%, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Từ kết quả này, năm 2015, chính quyền TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và môi trường với mức cao hơn năm nay.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các tờ trình của UBND thành phố, gồm: điều chỉnh tăng mức thu phí tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc; mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn; đề án thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe gắn máy; kế hoạch biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập… đồng thời, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố cũng sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm với 18 chức danh do HĐND TP bầu.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, đây là hoạt động giám sát quan trọng của HĐND thành phố đối với các chức danh do HĐND TP bầu ra. Trước kỳ họp này, nhiều vấn đề về dân sinh, xã hội như công tác chống ngập chưa đạt hiệu quả, người nghiện ma túy tăng nhanh đang gây bất ổn cho xã hội, tình trạng ùn tắc giao thông… cũng đã được cử tri nêu kiến nghị để HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đ.Thắng