Trên cơ sở 10 mô hình này, Thanh tra Chính phủ dự kiến chọn tiếp 10 đề xuất nhân rộng khả thi nhất để hỗ trợ triển khai thực hiện trong thời gian tối đa không quá một năm, kinh phí hỗ trợ tối đa cho mỗi đề án là 7.000 USD. Hạn nộp hồ sơ là ngày 20/11/2015.

Một trong 10 sáng kiến điển hình được đánh giá cao là “Nâng cao năng lực và cơ hội tham gia vào tiến trình hoạch định và triển khai các dự án xóa đói giảm nghèo cho các nhóm dân tộc thiểu số Tày, Mường, Dao thuộc các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã tái định cư thủy điện Sông Đà tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình”.

Thực tế triển khai ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc do Trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc thực hiện đã rút ra bài học: Giám sát Cộng đồng là một lĩnh vực còn rất nhiều việc cần làm để có thể thực sự hỗ trợ các UBND xã hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, đồng thời đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Những dự án khác được lựa chọn để nhân rộng gồm: “Tăng cường năng lực giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng, 3 huyện cũ và mở rộng thêm 3 huyện của tỉnh Quảng Nam”; “Hạt giống phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng” do Trường Đại học Tây Bắc và một số đơn vị giáo dục ở thành phố Sơn La thực hiện; “Chính quyền thân thiện với cộng đồng dân cư theo hướng được lòng dân, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý” do UBMTTQ huyện Cát Hải thực hiện tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng; “Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sang, lành mạnh, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường đại học”…

Việt Hà