Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt gần 54% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2013.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những nỗ lực của ngành Thuế trong việc cải cách hành chính và có bước tiến dài, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Thuế phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng tối đa các yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; góp phần nâng cao thứ bậc cạnh tranh của nền kinh tế, tạo mọi điều kiện cho người dân DN tự do làm ăn kinh doanh theo pháp luật cũng như góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư... Thủ tướng cũng lưu ý cần tăng cường hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục chấn chỉnh các khâu trong công tác quản lý thuế; nâng cao nhận thức về cải cách, hiện đại hóa quản lý hành chính thuế cho đội ngũ cán bộ thuế; tập trung xây dựng ngành Thuế thực sự trong sạch, vững mạnh; đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước...

Tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng quốc cấm; chống thất thu thuế xuất nhập khẩu…

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Hải quan là ngành đã có đóng góp quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế chính sách xuất nhập khẩu. Dưới con mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh Hải quan ngày càng tốt đẹp hơn, thông thoáng về chính sách quy trình

Lưu Thúy - Lưu Hiệp