Toàn bộ số hiện vật được niêm phong trong một hộp sắt đánh số 10 và đặt trong một két sắt. Những năm qua, số tài sản này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gìn giữ tại kho tiền TW.

Hồ sơ gốc được gửi kèm theo số hiện vật bằng vàng gồm một bảng kê chi tiết không có dấu và chữ ký; biên bản tạm nhận vàng bạc của Ủy ban Thống nhất do ông Lê Đình Khải, Phó Vụ trưởng Vụ Phát hành và kho quĩ, ký ngày 26/1/1965; các phiếu nhập vàng bạc, vật quí tạm gửi tạm giữ ngày 30/6/1975.

Trước sự chứng kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an và báo giới, két sắt và hộp sắt đã được mở ra. Trong hộp sắt mang số 10 có 13 gói nhỏ, gồm nhiều đồ trang sức bằng vàng, vật quí. Cùng với các gói hiện vật bằng vàng là danh sách của các cán bộ đi B gửi lại do Ủy ban Thống nhất lập

Thanh Hằng