Báo cáo của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2017 ở địa phương này đạt 25.778 tỷ đồng; tốc độ tăng sản phẩm (GRDP) bình quân hàng năm 7,99%...

Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã xác định những hạn chế yếu kém, đó là tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững;  một số yêu cầu về giáo dục - đào tạo chưa phát triển, trình độ và tiềm lực khoa học  công nghệ thấp; một số vụ án kinh tế – tham nhũng chậm điều tra, truy tố và xét xử; các chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính chậm cải thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế..

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Cùng với việc ghi nhận những nỗ lực tích cực nêu trên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ đạo Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phải tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. 

Đặc biệt phải tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với đội ngũ đảng viên, cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có nhận thức đoàn kết tập thể, tạo được niềm tin tuyệt đối của người dân về đường lối đổi mới, phát triển toàn diện của Đảng và Nhà nước… 

Trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng thế mạnh về du lịch, nuôi trồng thủy sản, vươn ra biển làm giàu từ biển gắn kết với bảo vệ chủ quyển biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, chú trọng kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến… đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục – đạo tạo để phát triển nguồn nhân lực trí thức khoa học bền vững, phấn đấu giảm thiểu tỷ lệ hộ nghèo, chú trọng giải việc việc làm, bảo đảm an sinh xã hội…

Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương viếng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên núi Nhạn, TP Tuy Hòa

Trước buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên núi Nhạn, TP Tuy Hòa.

Hữu Toàn