Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng Đội thanh niên xung phong Đội 36, đơn vị vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận, đánh giá cao truyền thống anh hùng và những phẩm chất cách mạng cao đẹp của lực lượng thanh niên xung phong, lực lượng do đích thân Bác Hồ kính yêu chủ trương sáng lập.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước. 

Các cấp Hội Thanh niên xung phong và từng hội viên tiếp tục phát truyền thống cao đẹp của thanh niên xung phong, tích cực tham gia cùng các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV (theo TTXVN)