Theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực sản xuất thuộc quản lý của Bộ như công nghiệp ICT, Viễn thông, Bưu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, xuất khẩu từ lĩnh vực ICT 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 46 tỷ USD, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2018, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 25.000 tỷ đồng. Lĩnh vực viễn thông đạt doanh thu 198.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 23.618 tỷ đồng. Lĩnh vực Bưu chính đạt doanh thu 13.560 tỷ đồng... 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn

Đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước khác như An toàn thông tin, do khai thác và vận hành tối ưu hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia để theo dõi, phát hiện nhiều đợt tấn công trên các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử nên các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống hạ tầng trọng yếu đã giảm mạnh. Trong lĩnh vực quản lý báo chí, Bộ TT&TT cũng đã ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, tiến hành rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí, các quy định của pháp luật và tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí. 

Đối với lĩnh vực quản lý phát thanh-truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã và đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Tài chính trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên môi trường mạng; từng bước đấu tranh yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Youtube tuân thủ pháp luật Việt Nam.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã kêu gọi toàn ngành TT&TT tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019. Đề cập đến một số định hướng lớn chung cho cả năm 2019 mà toàn ngành TT&TT đang tổ chức triển khai, Bộ trưởng cho biết, ngành TT&TT cần có các sứ mạng và định hướng mới. Báo chí truyền thông phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, là nhân tố chính đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần tích cực tạo ra niềm tin và đồng thuận xã hội, tạo nên khát vọng Việt Nam hùng cường. Lĩnh vực ICT là nền tảng và là hạt nhân của chuyển đổi số. Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Toàn ngành đều đặt mục tiêu cao, sứ mạng mới, bám sát khát vọng Việt Nam hùng cường, năm 2045 thành nước công nghiệp phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Bộ TT&TT với UBND tỉnh Bắc Ninh

Người đứng đầu ngành TT&TT cho rằng, cần sử dụng công nghệ nhiều hơn, nhất là công nghệ mới, công nghệ số để giải quyết các bài toán của ngành, của xã hội. Trong đó, báo chí từ đi theo dòng phụ thành đi theo dòng chính, từ báo giấy trở thành báo công nghệ. “Thời gian tới, thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT sẽ làm việc trực tiếp với từng tờ báo của các Hội, với TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và Trung ương Đoàn trên tinh thần quy hoạch báo chí không chỉ là sắp xếp mà còn là cơ chế chính sách phát triển báo chí, là nâng cao năng lực của 6 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, là đào tạo nhân lực báo chí, giải quyết tốt các phát sinh khi quy hoạch báo chí, giải quyết các tồn tại như báo hóa tạp chí, báo hóa trang tin tổng hợp, xa rời tôn chỉ, tư nhân hóa, khoán bài, khoán view, làm tiền doanh nghiệp”- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, 6 tháng cuối năm 2019, Bộ trưởng chỉ đạo tập trung xây dựng Việt Nam thành Hub về an toàn, an ninh mạng của ASEAN; hỗ trợ Lào, Campuchia xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng; xây dựng các Trung tâm SOC tại từng tỉnh, giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam cả về thông tin và tấn công mạng; thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước; tích cực làm sạch không gian mạng theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tỉ lệ tin tiêu cực trên không gian mạng không quá 10%. 

Đặc biệt, Bộ trưởng cho rằng, cần phát triển các mạng xã hội Việt Nam, nhất là các mạng xã hội với cách tiếp cận mới, khác biệt căn bản với Facebook: “Mạng xã hội hiện nay sức mạnh và giá trị được tạo ra bởi người dùng nhưng toàn bộ lợi ích thuộc về mạng xã hội. Các thuật toán, luật chơi là do công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội nắm trong tay. Mô hình mạng xã hội mới là giá trị tạo ra của người dùng phải được chia sẻ, mô hình mới là luật chơi phải có sự tham gia của khách hàng. Cùng với đó, sẽ triển khai thử nghiệm mạng Internet Việt Nam hoạt động độc lập; phát triển các doanh nghiệp an ninh mạng mạnh, không chỉ bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng Việt Nam mà còn có thể cung cấp dịch vụ ra nước ngoài”- Bộ trưởng nói.

     
Huyền Thanh