Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ thời gian qua đã đạt được những kết quả rất tích cực, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của bà Đại sứ; chân thành cảm ơn bà Đại sứ đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ nói riêng. Thực hiện đường lối đối ngoại hợp tác giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ đã đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt.
Thứ trưởng Tô Lâm cùng Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran tại buổi tiếp.
Để tăng cường hợp tác hai bên, trong thời gian tiếp theo Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ cần có những định hướng hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực hợp tác an ninh, cảnh sát; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, phòng chống khủng bố, trao đổi các thông tin; hợp tác nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam và Ấn Độ, đảm bảo tốt an ninh quốc gia, lợi ích của mỗi nước…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; khẳng định Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua đã phối hợp, hợp tác có hiệu quả với Ấn Độ trong lĩnh vực cảnh sát, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên lĩnh vực giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm; vì hòa bình, ổn định, lợi ích của mỗi quốc gia.

Việt Hưng.