Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân, nhất là các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, giữ vững biên cương, bầu trời, biển đảo của Tổ quốc thân yêu; gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, người lao động của Báo Quân đội nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với tập thể Báo Quân đội nhân dân.

Nêu những thành tựu quan trọng của đất nước năm 2018, trong đó có những thành tựu quan trọng của quốc phòng, an ninh, Thủ tướng cho biết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố hơn. Công tác xây dựng Đảng trong quân đội được quan tâm đẩy mạnh và đạt nhiều thành công. Trong các thành tựu đó có sự đóng góp của quân đội, cán bộ chiến sĩ toàn quân và Báo Quân đội nhân dân.

Nhấn mạnh di sản quý báu của quân đội và đất nước là Bộ đội Cụ Hồ, Thủ tướng đánh giá cao Báo Quân đội nhân dân đã làm tốt việc đưa hình ảnh này đến với công chúng trong và ngoài nước, qua đó khẳng định truyền thống của quân đội ta. Phát huy truyền thống của Báo, đưa tin tức trực tiếp từ mặt trận về chiến thắng của quân đội ta, Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, Báo là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác tuyên truyền đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

“Báo Quân đội nhân dân là cầu nối, kênh thông tin quan trọng, có uy tín để nhân dân hiểu tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Quân đội; cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ tin tưởng vào Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đồng chí là người bạn không chỉ cho các chiến sĩ mà cho cán bộ các cấp, cho nhân dân cả nước. Trong số đó, tôi đánh giá cao các đồng chí luôn có những cây bút uy tín, những bài viết sắc sảo, hấp dẫn, giàu sức thuyết phục để lên án các thế lực phản động, cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong muốn Báo Quân đội nhân dân xây dựng lực lượng đội ngũ bản lĩnh, sắc sảo để góp phần đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống tự chuyển hóa, đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang cương quyết triển khai. Báo phải đi đầu trong bảo vệ đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; tham gia đấu tranh không khoan nhượng các âm ưu thù địch chống phá.

Báo Quân đội nhân dân cần phát huy truyền thống và thành quả đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin truyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước thông qua thông tin phong phú về hoạt động của quân đội. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Báo Quân đội nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, qua đó xây dựng tòa soạn vững mạnh toàn diện; phải coi làm báo là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng bộ là nhiệm vụ then chốt, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ này một cách thường xuyên.

Đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Thủ tướng yêu cầu phải luôn giữ vững bản lĩnh và định hướng chính trị, coi đây là linh hồn của Báo. 

Thủ tướng cho biết, Chính phủ và Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi để Báo Quân đội nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là tờ báo do Bác Hồ đặt tên: “Báo Quân đội nhân dân”.

Thủ tướng thăm Phòng truyền thống của Báo Quân đội nhân dân. 

* Năm 1950, Báo Quân đội nhân dân được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh trên cơ sở sáp nhập báo Vệ Quốc quân và Quân Du kích. Tên Báo “Quân đội nhân dân” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt.

Qua 68 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Báo Quân đội nhân dân luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Báo Quân đội nhân dân có hàng trăm lượt nhà báo ra trận và có 9 nhà báo liệt sĩ. Báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Báo Quân đội nhân dân được biên chế 199 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, chiến sĩ với 20 phòng, ban và 2 cơ quan thường trực. Báo có 5 ấn phẩm, trong đó Báo Quân đội nhân dân (bản in) phát hành trên 5 vạn bản mỗi số. Báo Quân đội nhân dân điện tử có 5 ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khme.

Theo Quyết định số 1431 ngày 26-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, Báo Quân đội nhân dân được xác định là 1 trong 7 cơ quan báo chí thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo VGP