Diễn đàn sẽ thảo luận các nhóm vấn đề về cải cách thị trường tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trước đó, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2014 đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2014 với chủ đề “Từ chương trình tới hành động – Chuẩn bị cho các Hiệp định thương mại mới”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn trước cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Việt Nam.

V.H.