Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các vị lãnh đạo UBND TP HCM. Ảnh: TTO.

Sau khi nghe ý kiến lãnh đạo thành phố và các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. TP Hồ Chí Minh là "đầu tàu" kinh tế (chiếm 20% tỉ trọng GDP của cả nước) vì vậy, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung trong Kế hoạch 5 năm của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lý.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra một số hạn chế mà thành phố cần sớm khắc phục như: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chưa rõ nét, còn chậm so với vai trò và vị trí của thành phố; nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời kỳ hội nhập…

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008 mà Thủ tướng lưu ý lãnh đạo UBND thành phố cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quy hoạch, bổ sung quy hoạch, nhất là về xây dựng mạng lưới giao thông.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, trong đó chú trọng vào những ngành công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ ngân hàng, tài chính, cho thuê bất động sản.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài. Kiên quyết, tiến hành đồng bộ các hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… chống ách tắc giao thông, TNGT và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết về đào tạo nguồn nhân lực

Minh Thư