Hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam là cơ chế hợp tác quan trọng duy trì ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội tại khu vực biên giới ba nước, bao gồm 13 tỉnh Modunkiri, Strung Treng, Rattanakiri, Kratie (Campuchia), Attapu, Saravan, Champasac và Sekong (Lào); Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước (Việt Nam). 13 tỉnh này là các tỉnh cao nguyên nằm ở khu vực biên giới của ba nước, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội; trình độ phát triển của các tỉnh trong khu vực nhìn chung thấp hơn so với mức độ trung bình mỗi nước; sản xuất nông nghiệp còn chiếm một tỷ trọng cao. Hợp tác giữa 13 tỉnh khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam trong thời gian qua đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động trao đổi thương mại khu vực biên giới được đẩy mạnh, các quy định về thủ tục thương mại từng bước được đơn giản hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của cả 3 nước trong khu vực Tam giác phát triển đạt khoảng 10%/năm. GDP bình quân đầu người đạt 1.340 USD năm 2013.

Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 lần này sẽ kiểm điểm, rà soát việc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đến năm 2020 và Biên bản ghi nhớ về Cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; đánh giá những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại khu vực này cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao lần này nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào đồng thời củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia cũng như tăng cường phối hợp giữa ba nước trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực Tam giác phát triển

H.Chi