Thượng tướng, PGS, TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài tại lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI.
Chuyên đề của đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Tô Lâm với tiêu đề “Ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu” là một trong những chuyên đề quan trọng thuộc chương trình khóa học, nhằm góp phần cung cấp những luận cứ lí luận, thực tiễn, phương pháp cho học viên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Thượng tướng, PGS, TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các học viên thuộc lực lượng CAND tại lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI.

Qua chuyên đề, các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về an ninh phi truyền thống, như: khái niệm, nguồn gốc, các hình thái thể hiện… các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống đối với an ninh quốc gia của Việt Nam và quan điểm, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
Lê Hoài