Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN được ký kết ngày 29/11/2004 tại Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham gia của 8 quốc gia ASEAN, là điều ước đầu tiên về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự giữa các nước Đông Nam Á.

Đến nay, Hiệp định này đã được 10 quốc gia thành viên ASEAN ký kết và đã có 6 quốc gia phê chuẩn là Malaysia, Singapore, Việt Nam, Brunei, Lào, Indonesia; 4 quốc gia còn lại đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để phê chuẩn.

Theo thông lệ, hằng năm các nước ký kết Hiệp định sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị quan chức cao cấp theo thứ tự luân phiên (ưu tiên các nước đã phê chuẩn Hiệp định) nhằm tổng kết, đánh giá quá trình 1 năm, tham gia Hiệp định; qua đó xác định những khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp thúc đẩy các nước khác nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định (theo quy định, Hiệp định sẽ có hiệu lực thi hành khi tất cả các thành viên ASEAN phê chuẩn).

Việt Nam là nước thứ ba phê chuẩn nên được đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ ba vào hai ngày 18 và 19/9/2008.

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy  viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị.

Sau khi cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: Để bảo đảm sự thành công của Hội nghị, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nội dung, chương trình làm việc; các thành viên Ban tổ chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đón tiếp, phục vụ chu đáo nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với các bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam, về lực lượng Công an Việt Nam.

Đồng thời, cần tập trung công tác tuyên truyền về sự đồng thuận, đoàn kết của các nước ASEAN trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; cũng như sự hợp tác và thái độ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm khủng bố, xâm phạm chủ quyền, an ninh của mỗi quốc gia

Duy Hiển