Đại tá Nguyễn Hải Sơn – Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng các thành viên đoàn công tác kết quả các mặt công tác của Công an Hậu Giang. Trong năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được kéo giảm, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác kỹ thuật, hậu cần cơ bản đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an toàn tỉnh.

Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích Công an tỉnh Hậu Giang đã đạt được. Thời gian tới, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt các nhiệm vụ, công tác trọng tâm; giữ vững ổn định tình hình ANCT, ANTT trên địa bàn; đảm bảo an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và đồng chí Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Công an tỉnh Hậu Giang bám sát các chuyên đề trong công tác kỷ thuật hậu cần đã được lãnh đạo Bộ Công an quán triệt; làm tốt công tác dự báo chiến lược; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng; quan tâm tới sức khỏe, nơi làm việc, chỗ ăn, ở của CBCS; chủ động chuyển từ hậu cần đảm bảo sang chủ động phục vụ đắc lực cho công tác nghiệp vụ, chiếu đấu của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang.

Văn Vĩnh