Đối với ý kiến đề nghị Thứ trưởng là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương có trần cấp bậc hàm là Đại tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chức vụ Thứ trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương là cấp phó của Bộ trưởng Bộ Công an, giúp Bộ trưởng (đồng thời là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có nhiệm vụ về công tác Đảng. Theo quy định thì tổ chức Đảng trong CAND không tổ chức theo hệ thống từ Đảng ủy Công an Trung ương đến các địa phương, do vậy Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương chỉ lãnh đạo trực tiếp đối với các tổ chức Đảng bộ của các Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Để thống nhất trong bộ máy Đảng và Nhà nước; căn cứ Thông báo số 147 ngày 21/10/2013 và căn cứ theo Thông báo 185 ngày 28/10/2014 của Bộ Chính trị chỉ đạo: Thứ trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương có trần quân hàm là Thượng tướng như hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự thảo trình Quốc hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật ngày 27/11.

Báo cáo giải trình còn cho biết, một số ký kiến đồng ý với cấp hàm Trung tướng đối với đối Giám đốc Công an TP Hà Nội và TP HCM, nhưng đề nghị cân nhắc cấp hàm cao nhất của chức vụ Trưởng Công an quận thuộc 2 thành phố này phải đảm bảo tương quan với chức vụ khác… Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự luật được chỉnh lý theo hướng quy định trần cấp bậc hàm của Trưởng Công an quận thuộc Hà Nội và TP HCM cũng là thượng tá như đối với Trưởng Công an huyện, thị xã khác (dự thảo trước đây quy định Trưởng Công an quận ở Hà Nội và TP HCM là đại tá).

Cục trưởng 6 Cục: An ninh mạng; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đối ngoại; Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có trần cấp bậc hàm là trung tướng.

Trần cấp bậc hàm Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (trừ Hà Nội và TP HCM) cao nhất là đại tá (hiện nay là thiếu tướng).

Đáng chú ý, Luật CAND quy định cụ thể số cấp phó có trần cấp tướng để đảm bảo đúng thẩm quyền và ổn định số lượng sĩ quan cấp tướng.

Điều 24, Luật CAND quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan như sau:

a/. Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an.

b/. Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng Thứ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm thượng tướng không quá sáu.

c/ Trung tướng:

-         Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

-         Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Thanh tra Bộ Công an; Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an.

-         Cục trưởng các cục: An ninh mạng; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đối ngoại; Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Giám đốc các Học viện An ninh, Cảnh sát, Chính trị.

-         Một Phó Tổng cục trưởng là Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng ủy tổng cục.

-         Giám đốc Công an Hà Nội, Giám đốc Công an TP HCM.

Về trần cấp hàm Thiếu tướng, áp dụng với cơ bản các chức vụ là cục trưởng và tương đương, trừ cục hậu cần; cấp phó của các chức vụ mà cấp trưởng có trần cấp bậc hàm là trung tướng.

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố thuộc trung ương, Hiệu trưởng các trường sĩ quan trong CAND có trần cấp bậc hàm là đại tá.

Trưởng Công an quận, huyện, thị xã (kể cả TP Hà Nội và TP HCM), trưởng phòng có trần cấp bậc hàm là thượng tá. Cấp bậc hàm trung tá áp dụng với chức vụ Đội trưởng, Trưởng Công an phường, thị trấn, Tiểu đoàn trưởng, Trưởng đồn Công an.

Cũng theo quy định tại Điều 24, Luật CAND thì Phó Chủ nhiệm thường trực, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương có trần hàm cấp tướng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương không được quy định hàm cấp tướng như dự thảo trước đây.

Sĩ quan Công an biệt phái là ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Sĩ quan biệt phái là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương có cấp bậc hàm cao nhất trung tướng. Sĩ quan biệt phái có chức vụ cao hơn được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng theo quy định cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
Đ.Minh