Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp.

Tổ công tác Công ước chống tra tấn được thành lập để tham mưu cho Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, cụ thể là: tham mưu, tư vấn với Chính phủ, cơ quan đầu mối về Công ước chống tra tấn và các Bộ, ngành có liên quan; giúp Chính phủ xây dựng và bảo vệ Báo cáo quốc gia thành viên theo quy định của Công ước; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn trên toàn quốc.

 Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Đề xuất các giải pháp, biện pháp, cách thức triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên Công ước; đề nghị các cơ quan có thẩm quỵền thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên khác và đề xuất các giải pháp phù hợp với Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước chống tra tấn  vào ngày 5/2/2015 là sự kiện chính trị, đối ngoại pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam; thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín và vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới. Các đồng chí thành viên Tổ công tác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm với Chính phủ, với Nhà nước…

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi làm việc. 

Tiếp đó, tại Cuộc họp của Ban nghiên cứu Công ước Chống cưỡng bức mất tích, Thứ trưởng Tô Lâm hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu; nhấn mạnh: Việc chủ động triển khai nghiên cứu khả năng tham gia Công ước không chỉ thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người mà còn khẳng định thiện chí hợp tác và quyết tâm của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong thực hiện các khuyến nghị đã cam kết. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến các các đại biểu; khẩn trương, đề xuất việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới….

Việt Hưng – Hồng Vân