Thủ tướng vừa ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban và Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cơ cấu Ban chỉ đạo bao gồm 18 người là lãnh đạo các bộ, ngành. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tổng kết; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả đối với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức; chỉ đạo việc tổng hợp kết quả trong phạm vi toàn quốc; xây dựng, trình Thủ tướng Báo cáo tổng kết và kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về vấn đề trên. Ban chỉ đạo sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

V.H.