Dự án thuỷ điện Lai Châu sẽ hoàn thành quyết toán trong năm 2017. Với dự án đường giao thông tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma, hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho địa phương trong năm 2015; hoàn thành quyết toán trong năm 2016.

Bên cạnh đó, đường dây 500kV Sơn La – Lai Châu sẽ được đóng điện tháng 10-2015 để đáp ứng tiến độ phát điện tổ máy số 1. Hoàn thành toàn bộ Dự án di dân tái định cư trong năm 2016; hoàn thành quyết toán trong năm 2017. Với dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, các dự án thành phần do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu thực hiện phải đảm bảo hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ trong năm 2015, hoàn thành quyết toán trong quý I năm 2016.

V.H.