Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đọc tờ trình Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tờ trình nêu rõ, thực hiện các quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, tổ chức của Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, trong Quân đội nhân dân, của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã đi vào ổn định và hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức…

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Để tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và cải cách tư pháp; đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra, đảm bảo tính thống nhất sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm  2004 thì việc xây dựng, ban hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là cần thiết. Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự bao gồm 10 chương với 71 điều.

Đại diện cho cơ quan chủ trì soạn thảo, Thượng tướng Lê Quý Vương đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong Ủy ban Tư pháp và đại diện các bộ, ngành, đồng thời khẳng định sẽ chắt lọc các ý kiến, chỉnh lý bổ sung; rà soát lại để đảm bảo tính thống nhất trong dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự với Luật Công an nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiện nhấn mạnh: Sau khi Hiến pháp 2013 được ban hành, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là một trong những dự án luật quan trọng góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiện yêu cầu cơ quan soạn thảo cần lưu ý đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật cũng như việc thể chế hóa các đường lối, quan điểm của Đảng. Đồng thời cũng cần bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung để dự án Luật được hoàn thiện, đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới đây.
Nguyễn Hương