Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị.

Theo Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, thông qua hoạt động tổng hợp ý kiến của MTTQ Việt Nam, nhân dân cả nước đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung - Ảnh: VGP.

Riêng về phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm qua, trong 16 nhiệm vụ được thống nhất, đã có 15 nhiệm vụ được hoàn thành, đạt 94%. Trong công tác giám sát, phản biện, năm 2014 vừa qua, bình quân 3 tháng/lần, Mặt trận và các Bộ, ngành Trung ương họp để xây dựng quy chế phối hợp và sau 1 năm đã ký kết được 4 quy chế liên quan đến chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiểm xã hội, y tế trong các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại tố cáo… Bên cạnh đó, UBTWMTTQ Việt Nam cũng đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; xây dựng pháp luật; phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung; cho rằng sự phối hợp hành động giữa 2 bên trong năm 2014 thực chất và hiệu quả hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó đóng góp vào thành tựu kinh tế-xã hội chung của đất nước trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế ổn định hơn, tăng trưởng cao hơn; văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo đạt nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tốt hơn; quốc phòng-an ninh được bảo đảm, vừa giữ vững được chủ quyền, vừa giữ được hòa bình, ổn định, hữu nghị với các nước; chính trị-xã hội ổn định; hoạt động đối ngoại đạt được nhiều kết quả, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước được phát động và mang lại hiệu quả thiết thực…

“Những kết quả đạt được trong năm 2014 đã tạo tiền đề, điều kiện để năm 2015 phát triển tốt hơn, vững chắc hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện tốt 3 nhiệm vụ nêu trên. Trước hết là cùng phối hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra cho năm 2015 và cho cả nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Đi liền với đó là phối hợp chặt chẽ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với đất nước để tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động cung cấp thông tin, tăng cường các hoạt động giải trình, giải đáp; mong muốn MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận các ý kiến phản hồi cũng như những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh cũng như trong phát động, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn, có hiệu ứng xã hội sâu rộng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay giúp đỡ người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

PV (theo Chinhphu.vn)