Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan thuộc TAND tối cao, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo TAND các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số IV và cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được suy tôn.

Theo báo cáo của Cụm Thi đua số IV, 6 tháng đầu năm 2015, số lượng các loại án đều tăng nhưng các đơn vị trong Cụm đã cố gắng nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực đẩy mạnh công tác giải quyết các loại án, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, chất lượng giải quyết xét xử được nâng lên (số án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm 141,5 vụ), số án quá hạn giảm mạnh (giảm 683 vụ, giảm 53,6%); bình quân mỗi thẩm phán đã giải quyết khá cao (6,33 vụ/ tháng).

Tuy nhiên, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, để giúp cho chất lượng giải quyết án ngày càng nâng cao và thống nhất, TAND tối cao tổ chức rút kinh nghiệm xét xử cho TAND các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Tòa chuyên trách TAND tối cao tóm tắt và đưa ra một số vụ án cụ thể để phân tích, đánh giá về một số vấn đề vi phạm tố tụng trong quá trình tiến hành tố tụng của TAND hai cấp ở địa phương đối với các loại án bị kháng cáo, kháng nghị.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề cần trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết các vụ án cũng được làm rõ.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục làm việc về sơ kế công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Cụm Thi đua số IV.

PV