Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cả nước nói chung và quốc phòng nói riêng đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng đường tuần tra biên giới nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc khu vực biên giới.

Cùng với tiếp tục hoàn thiện xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn I, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện đề án xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn II, trong đó tập trung xác định hướng tuyến chính xác gắn với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô và tổng mức đầu tư; bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng của đất nước, đặc biệt phải hết sức lưu ý đến công tác bảo vệ rừng trong triển khai giai đoạn II.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đường tuần tra biên giới như, phải phát huy cao nhất những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để khai thác, phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có, nhất là về yếu tố con người, lực lượng, phương tiện thi công nhanh...

Đồng thời tăng cường và nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế; công tác giám sát thi công và công tác quản lý, tổ chức, điều hành, đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật, triệt để tiết kiệm...

PV (TTXVN)