Theo đó, Quy chuẩn này quy định những yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Cụ thể, vị trí, địa điểm, khu vực lắp đặt và công tác quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo mỹ quan đô thị; Đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông; Không lắp đặt bảng quảng cáo trên các cột đèn chiếu sáng đô thị; Không lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí giao lộ, vòng xoay; Không lắp đặt công trình quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc...

Đối với những công trình quảng cáo đã được cấp phép nhưng chưa xây dựng trước khi ban hành Quy chuẩn này mà không phù hợp với Quy chuẩn thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp mới được xây dựng. Công trình quảng cáo hiện hữu có vị trí, kích thước không phù hợp với Quy chuẩn này chỉ được tồn tại hết thời hạn ghi trong giấy phép.

Chủ sở hữu công trình quảng cáo có trách nhiệm khảo sát kỹ thuật, báo cáo về hiện trạng công trình quảng cáo cho cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương. Với các công trình quảng cáo không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về kết cấu, vật liệu và chiếu sáng thì chậm nhất 6 tháng kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải hoàn thành gia cố, sửa chữa lại cho phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2014

Hải Châu