Theo đó Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền huyện Định Quán khẩn trương xác minh nguyên nhân cá chết, triển khai các biện pháp xử lý triệt để. 

Cá chết trắng lồng bè của một hộ nuôi. 

Trường hợp nguyên nhân cá chết do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường của các nguồn thải lớn ra sông La Ngà, đặc biệt là các trường hợp có đơn thư tố cáo của người dân. Đồng thời thu gom toàn bộ số cá chết xử lý kịp thời để bảo vệ môi trường. 

Phó Thủ tướng giao Bộ tài nguyên - Môi trường giám sát và hướng dẫn tỉnh Đồng Nai thực hiện các nội dung trên, báo cáo Thủ tường Chính phủ trước ngày 30-6.


Ngọc Sơn