Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về giá trị của nhân văn, của khoa học xã hội và nhân văn, từ đó khơi gợi lên trong tuổi trẻ nhiều đam mê hoài bão trong những năm học tập tại giảng đường đại học.

Phó Thủ tướng bày tỏ: Đất nước phát triển không chỉ nhìn vào thu nhập bình quân tính trên đầu người mà trên nữa là những chỉ tiêu không thể đo đếm được liên quan đến con người, văn hoá. Ngay trong việc giải phóng mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội thì khoa học nhân văn có một vị trí đặc biệt quan trọng. Khoa học nhân văn giúp gìn giữ, làm giàu thêm giá trị văn hóa cha ông nghìn đời để lại.

Phó Thủ tướng chia sẻ: “Tôi được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, cũng không am hiểu chuyên sâu về khoa học nhân văn nhưng tôi nghĩ rằng, khoa học xã hội và nhân văn không chỉ liên quan đến lịch sử, tương lai, không chỉ là triết lý mà liên quan đến tất cả những gì bình dị xung quanh chúng ta hàng ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ nhiều thông điệp sâu sắc với các sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong lễ khai giảng.

Chúng ta bước ra ngoài đường, từ ánh mắt, nụ cười đều có thể thấy những điều nhân văn, điều tốt đẹp và điều chưa tốt đẹp. Và cả những nguy cơ nếu ta không ngăn chặn sẽ trở thành suy đồi văn hoá. Nguy cơ ấy cũng giống như nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế và hiện hữu, là thật, rất thật. Mới đây tôi được giao chủ trì báo cáo Việt Nam 2035. Sau khi làm việc với hàng chục chuyên gia, lần cuối cùng, có một chuyên gia hỏi tôi mong muốn gì về Việt Nam vào năm 2035. Theo phản xạ, tôi nói rằng nhất định Việt Nam phải giàu hơn, mạnh hơn nhưng đất nước phải độc lập, hòa bình, người Việt Nam phải được sống trong xã hội an lành, đầy tình người và văn hoá. Khi tôi nói xong, có một chuyên gia cảm động nói rằng, mặc dù đất nước anh ta đang sống giàu có nhưng nếu được, anh ấy và gia đình muốn sống ở một đất nước không giàu bằng đất nước anh ta nhưng đáng sống hơn.”

Sau khi kể câu chuyện, Phó Thủ tướng gửi tới mọi người thông điệp: “Mỗi chúng ta, mỗi người đều có giá trị tốt đẹp, điều khó nhất là tôi và các bạn phải cố vượt lên chính mình để điều tốt đẹp trong bản thân mỗi người và trong xã hội được nhân lên, để tiêu cực trong xã hội bị kiềm chế, ngăn chặn. Tôi rất mong các bạn cùng tôi cố gắng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây để làm được điều đó”.

Tuấn Minh