Trước vụ việc này, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ nội dung báo chí phản ánh những sai phạm xảy ra tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân. 

Một DN tại cụm công nghiệp Phước Tân.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát tất cả các lĩnh vực tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân khi hiện tại đã có 52 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép, đưa vào hoạt động. Sau khi có kết quả của đoàn kiểm tra, UBND tỉnh sẽ có hướng tham mưu, xử lý và báo cáo Chính phủ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. 

Vừa qua Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ đơn vị, cá nhân sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân để có hướng xử lý.


Ngọc Sơn