Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP), Bộ Công an và tỉnh Sơn La đã tổng kết Kế hoạch số 1048 về “Phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại địa bàn biên giới Việt - Lào”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP đến dự, chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì Hội nghị.Dự Hội nghị có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP…

Qua một năm thực hiện Kế hoạch 1048 đã đạt được kết quả quan trọng là: Đã tạo ra sự hưởng ứng tích cực của quần chúng, huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và của các lực lượng chuyên trách PCTP ma túy; đã kết hợp chặt chẽ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tích cực với đấu tranh, trấn áp tội phạm kiên quyết, triệt để; coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, giác ngộ cho quần chúng; giáo dục cảm hóa đối tượng gắn với đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu đánh trúng đối tượng cầm đầu, xóa các tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng; tập trung vận động đưa đối tượng đi cai nghiện làm trong sạch địa bàn…

Qua thực hiện Kế hoạch 1048, trình độ, kinh nghiệm về công tác PCTP ma túy của các lực lượng được nâng lên, công tác hiệp đồng, phối hợp của các lực lượng trong và ngoài nước ngày càng có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Kế hoạch này được coi là một sáng kiến về mô hình hợp tác, phối hợp cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm của các lực lượng trên địa bàn khu vực biên giới. Phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao hiệu quả PCTP ma túy trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt các Chỉ thị 48 và 21 của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong cả hệ thống chính trị, trong toàn xã hội, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy (TNMT) ra khỏi cộng đồng.

Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống TNMT một cách toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, huy động sức mạnh toàn xã hội tham gia phòng, chống TNMT - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ

Trần Xuân