Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội; đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì buổi lễ. 

Toàn cảnh Lễ phát động

Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đọc lời kêu gọi thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hướng tới 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, thực hiện lời Bác Hồ căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ”. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát động hưởng ứng 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi: “Mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình không thuộc diện nghèo hãy bàn bạc và có một việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách. 

Ngay tại Lễ phát động, đã có hơn 50 tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Vũ Linh