Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, Franz Jessen cho biết: Ấn bản Sách Xanh 2012 cho thấy EU vẫn là một trong những nhà cung cấp viện trợ phát triển hàng đầu của Việt Nam, với tổng cam kết là 745,3 triệu Euro tương đương 1,01 tỷ USD cho năm 2012, tương đương 13,24% tổng cam kết viện trợ nước ngoài. Tài trợ không hoàn lại chiếm 32,5%, bằng 245,21 triệu Euro.

Hiện EU là đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam vì năm 2011 xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng 33,5%.

Các mục mang tính chủ đề của Sách Xanh 2012 được tập trung, gồm: Những chính sách phát triển của EU; EU và ASEAN; Việt Nam và tăng trưởng xanh; viện trợ của EU cho các nước đang phát triển; mục tiêu hoạt động hợp tác của EU năm 2012 tại Việt Nam; xu hướng hỗ trợ phát triển chính thức ODA của EU 2009-2012 tại Việt Nam...

Tại mục "Việt Nam và Tăng trưởng Xanh", Sách Xanh 2012 đánh giá: Việt Nam đang bắt tay vào việc tái cơ cấu xanh các hoạt động kinh tế. Dự thảo Chiến lược tăng trưởng xanh gần đây là một mốc có ý nghĩa quan trọng bởi Chính phủ Việt Nam xem "Tăng trưởng Xanh và ít carbon" là động lực chủ chốt cho phát triển bền vững. Theo đuổi tăng trưởng xanh sẽ mang lại các cơ hội cho Việt Nam không chỉ để tăng thêm giá trị cho sản phẩm và dịch vụ, nắm bắt các thị trường quốc tế và phát triển các công nghệ sạch, mà còn để cắt giảm chi phí môi trường và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Đó là cách tiếp cận có lợi cho tất cả các bên - một cách tiếp cận hợp lý, ở trong nước cũng như trên toàn cầu

Hải Châu