Kết quả, ông Trần Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tái đắc cử tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với kết quả đạt tỷ lệ 100%; Ông Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND khóa 7 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa 8. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông Nguyễn Xuân Anh, Văn Hữu Chiến, Võ Duy Khương và Phùng Tấn Viết.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 Nguyễn Bá Thanh (ảnh trái) tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Cảm ơn các địa biểu HĐND khóa 8 đã tín nhiệm giao trọng trách là người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tiếp theo, tân Chủ tịch UBND TP ông Trần Văn Minh đã hứa sẽ quyết tâm đưa Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ này. Đồng thời ông cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2011, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên UBND TP sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội,

Quyết định số 1857/QĐ-UBND về chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

Hoài Thu