Ngày 1/4, HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 họp phiên bất thường, căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (ngày 26/11/2003), Nghị quyết 753 (ngày 2/4/2005) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế hoạt động của HĐND và đơn của ông Nguyễn Bá Thanh xin thôi cương vị đại biểu HĐND, thôi chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố để tập trung cho nhiệm vụ mới, các đại biểu dự họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bá Thanh.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế ông Nguyễn Bá Thanh.

Với 47/47 phiếu thuận, ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy Đà Nẵng, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Thân Lai