Có 150 tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng, trong đó ban tổ chức trao giải ở hạng mục kiến tạo cho tập thể Khoa niệu A thuộc Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí Minh, các giải ở hạng mục sống đẹp được trao cho những cá nhân  có nhiều đóng góp cho cộng đồng như Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh) và bà Nguyễn Ngọc Điểu (Cơ sở phục hồi chức năng trẻ bại não Ngọc Điểu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); 140 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống cũng được nhận thưởng.
Các tập thể và cá nhân nhận giải thưởng KOVA lần thứ 17

Giải thưởng KOVA ra đời nhằm mục đích khuyến khích, khơi dậy những đóng góp làm cho cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp và tích cực, thông qua việc: Khuyến khích khoa học ứng dụng; Lan tỏa hành động nhân văn, tử tế; Ươm mầm tài năng trẻ; Từ đó tạo nên văn hóa “cho đi” (Một cách lâu bền và giá trị).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và bà Nguyễn Ngọc Điểu nhận giải ở hạng mục sống đẹp
Hai cá nhân nhận giải thưởng sống đẹp

Nguyễn Cảnh