Có 15 mặt hàng hóa và dịch vụ nằm trong diện bình ổn giá bao gồm: xăng, dầu; xi măng; thép xây dựng; khí hóa lỏng; phân bón hóa học; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; muối do diêm dân sản xuất; sữa; đường ăn; thóc, gạo; thuốc phòng, chữa bệnh cho người; cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt; thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương và hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra còn có 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá và 8 mặt hàng phải kê khai giá cả. Trong các mặt hàng trên, ngoài các mặt hàng đặc biệt như xăng dầu có quy định riêng thì các mặt hàng khác nếu liên tục 15 ngày có biến động tăng giá từ 15 - 20% thì sẽ tính chuyện bình ổn giá

L.T.