Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao tặng và gắn Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta cho đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đồng chí Lê Khả Phiêu là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả  Phiêu. Ảnh VOV.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau. Trong những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, nhưng Đồng chí vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tổng Bí thư khẳng định cán bộ, đảng viên luôn học tập ở đồng chí Lê Khả Phiêu về phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả. Việc đồng chí Lê Khả Phiêu nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự và tự hào riêng của đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui chung của tất cả chúng ta.

Bày tỏ xúc động tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm phải tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn lâu dài; còn nhiều khó khăn, gian khổ. Đồng chí nhấn mạnh “Khi tim còn đập thì còn cống hiến”

M.Đ.