Mô hình này trước đây từng được áp dụng tại nhiều nước, nhất là các nước ở Liên Xô cũ và Đông Âu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong giai đoạn mới, việc xây dựng mạng lưới sỹ quan liên lạc Cảnh sát ở nước ngoài sẽ tập trung vào những việc chính như thu thập, tập hợp các thông tin tội phạm tại nước ngoài liên quan Việt Nam; trao đổi, xác minh các vụ việc; kiến nghị, chuyển hồ sơ, tài liệu để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định biện pháp giải quyết...

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài liên quan đến Việt Nam, về chiến lược cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh việc ký kết, tham gia, phê chuẩn các công ước quốc tế, các nghị định thư, ký kết các hiệp định, hiệp ước song phương, đa phương về chống tội phạm xuyên quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ tội phạm...

Thời gian tới, các cơ quan thuộc Tổng cục sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2009, Công an các địa phương sẽ thực hiện có chiều sâu Đề án III, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình 130 của Chính phủ, trong đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Cảnh sát Việt Nam với Cảnh sát và cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài qua nhiều kênh khác nhau.

Khai thác kênh hợp tác Interpol, Asean, Aseanapol trong việc phối hợp trao đổi thông tin tội phạm và phối hợp điều tra vụ án xuyên quốc gia, truy bắt dẫn độ tội phạm trên cơ sở các điều ước quốc tế Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn và trên nguyên tắc hợp tác có đi có lại một cách có hiệu quả nhất.

Về lâu dài, xây dựng cơ sở vật chất và trang bị phương tiện hiện đại cho lực lượng Cảnh sát, ưu tiên cho lực lượng trinh sát, điều tra và kỹ thuật hình sự để có thể đáp ứng được đòi hỏi của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đãi ngộ phù hợp với các chuyên gia giỏi của lực lượng Cảnh sát đảm nhận công việc sỹ quan liên lạc ở nước ngoài.

Tin tức phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài hiện tập hợp chủ yếu qua Văn phòng Interpol. Năm 2008, đơn vị này phối hợp với Cảnh sát các nước và các đơn vị nghiệp vụ trong nước xử lý gần 2.500 tin, trong đó có hơn 1.100 tin tức được nhận từ nguồn Cảnh sát các nước.

Việc có sỹ quan liên lạc ở một số nước, nhất là nước có đông người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập sẽ rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập. Tội phạm có yếu tố nước ngoài, bên cạnh nhóm tội phạm buôn bán người thì hoạt động lừa đảo trong xuất khẩu lao động đang có diễn biến phức tạp, đã xuất hiện tình trạng phạm pháp đối với lao động Việt Nam khi đang ở nước ngoài.

Hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa các công ty của Việt Nam với công ty nước ngoài gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc xác minh, thu hồi lại tài sản cho các doanh nghiệp Việt Nam thường rất khó khăn vì các công ty của nước ngoài liên quan đến vụ việc trên đều là công ty ảo.

Ngoài ra tình hình nhập cư bất hợp pháp hoặc ở lại nước ngoài trái phép cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết

Phan Đăng