Đồng chí Somsavad Lengsavath đã báo cáo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về kết quả của Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Chính phủ hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, các hiệp định, thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ và các nội dung tại Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan và Phân ban hợp tác của hai Chính phủ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong năm 2014 và kết quả Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Liên Chính phủ hai nước; đề nghị Chính phủ hai nước trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các hiệp định, thỏa thuận đã ký và các nội dung thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với quan hệ hai nước và tình hình mỗi nước để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath cùng Đoàn đại biểu Lào đang thăm, làm việc tại nước ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực. Để đẩy mạnh hợp tác, cơ quan hữu quan hai nước cần khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc, rào cản thương mại, tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Những dự án lớn cần được khẩn trương tiến hành, đảm bảo đúng yêu cầu góp phần thiết thực chào mừng những sự kiện lớn, trọng đại của hai đất nước trong năm 2015.

PV (theo TTXVN)