Đề án này được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương giao cho Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Quân ủy Trung ương, Ban Cán sự Đảng một số Bộ, ngành hữu quan xây dựng từ năm 2012 để thực hiện sau năm 2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày đề án và nhấn mạnh: Trong những năm qua, các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã có nhiều cố gắng trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động điều tra cũng bộc lộ một số hạn chế như: chất lượng, tiến độ điều tra một số vụ án hình sự chưa đảm bảo, ở một số lĩnh vực xảy ra tội phạm nhưng tỷ lệ phát hiện, khởi tố, điều tra chưa cao; quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với các chủ thể khác trong hoạt động điều tra còn hạn chế, công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm có nơi, có lúc chưa chủ động. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó về mặt khách quan là do chịu tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp với mức độ, tính chất ngày càng nghiêm trọng là thách thức lớn đối với hoạt động điều tra. Vì vậy việc sắp xếp, củng cố các cơ quan điều tra để khắc phục hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tế là yêu cầu khách quan…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Đề án tổ chức lại hệ thống cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối tại hội nghị.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu vào đề án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu kết luận: Đảng, Nhà nước mong muốn đề án thu gọn nhưng phải đặt hiệu quả lên trên hết. Khi đề án đưa vào thực tiễn phải phát huy ưu điểm đã có, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót và tránh bỏ sót, bỏ lọt tội phạm nhưng không để xảy ra oan sai. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, Bộ Công an chỉnh sửa đề án cho phù hợp với thực tế để trình Bộ Chính trị cho ý kiến quyết định. Nếu thấy thu gọn ở bộ phận nào mà không đảm bảo nhiệm vụ thì đừng thu gọn, chỉ thu gọn ở những bộ phận dư thừa, chưa phát huy hiệu quả. Điều đó cũng phù hợp với Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh 

Nguyễn Hưng