Phát biểu bế mạc, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao yêu cầu các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tòa án, trong đó phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, vụ án tham nhũng, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của Tòa án, đảm bảo các pháp quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, trong đó đặc biệt chú ý thực hiện tốt các quy định rất quan trọng của Hiến pháp năm 2013, đó là nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và quyền của người bị buộc tội được suy đoán vô tội.

Đồng chí Chánh án TAND tối cao cũng yêu cầu các Tòa án phải đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm sự thật khách quan của vụ án phải được thể hiện và đầy đủ thông qua việc tranh tụng. Mọi chủ thể tham gia tố tụng phải được phát huy đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Quá trình xét xử tại phiên tòa, nếu các tài liệu, chứng cứ có mâu thuẫn với nhau nhưng không thể làm rõ và kết luận được thì Tòa án phải trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, nếu phát hiện có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người phạm tội thì cần khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các Tòa án phải nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm...

Nguyễn Hưng