Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự". Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an…

Bộ trưởng Lê Hồng Anh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Diễn văn khai mạc Hội nghị do đồng chí Mai Văn Ninh trình bày nêu rõ: Xuất phát từ thực tế khách quan và yêu cầu "xã hội hoá" công tác đảm bảo ANTT, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, từng bước xây dựng thế trận ANND vững chắc tại cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ra Chỉ thị số 10 và Đề án 375 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư  an toàn về ANTT.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nên khí thế mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh… 

Thực hiện Chỉ thị và Đề án trên, Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 từ tỉnh đến cơ sở ban hành các nghị quyết, kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Đã tăng cường gần 5.000 lượt CBCS Công an xuống cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Ban chỉ đạo ANTT ở cấp xã trên cơ sở hợp nhất các Ban chỉ đạo có liên quan đến ANTT ở cấp xã để thành lập Tổ bảo vệ ANTT thôn bản, tiểu khu và Tổ An ninh xã hội ở cụm dân cư...

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được  634 Ban chỉ đạo ANTT ở xã, phường, thị trấn với 5.882 tổ bảo vệ ANTT ở thôn, bản, khu phố và 34.891 Tổ an ninh xã hội; nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an 2.967 tin liên quan đến ANTT; duy trì 488 tổ tuần tra nhân dân, 4.327 tổ hoà giải, xây dựng 4.508 khu dân cư tự quản về ANTT… Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo như huyện Hậu Lộc với mô hình "Tổ thuyền an ninh xã hội"; huyện Nga Sơn với mô hình "Doanh nhân với ANTT"; huyện Thiệu Hóa với mô hình "Làng, xã an toàn về ANTT"…

Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền và Công an xã tham gia hòa giải gần 700 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp; quản lý, giáo dục 1.164 đối tượng vi phạm pháp luật, đến nay đã có 396 đối tượng tiến bộ. Các tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn đã trực tiếp xác minh, giải quyết 2.655 tin, vận động 27 đối tượng bị truy nã ra đầu thú… Nhờ đó, ANTT trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, hoạt động của tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh đã đánh giá mô hình "Khu dân cư an toàn về ANTT" là chủ trương đúng đắn, có tính sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ cũng như xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, là nền tảng cho sự ổn định về chính trị, xã hội ở cơ sở. Từ đó tạo sự ổn định vững chắc, lâu dài về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó thống nhất cao với chủ trương của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nội dung Chỉ thị số 10 và Quyết định của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đồng thời giao cho các Tổng cục và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ thường xuyên quan tâm giúp Thanh Hóa thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Bộ trưởng giao Tổng cục Xây dựng lực lượng và các đơn vị nghiệp vụ cùng với Thanh Hóa nghiên cứu rút ra những kinh nghiệm tốt, hoàn thiện nội dung xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn về ANTT", đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo theo hướng phổ biến, nhân rộng để các địa phương nghiên cứu, vận dụng. Đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án trình Chính phủ về xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, bản, khu phố có mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chế độ chính sách cụ thể.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ trước mắt sẽ chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố nghiên cứu mô hình của Thanh Hoá, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai xây dựng "Khu dân cư an toàn về ANTT" ở địa phương mình để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới…

Phương Thủy