Buổi lễ diễn ra sáng 6/9 tại Nghệ An, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức.

>> DIỄN VĂN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sỹ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong là dịp chúng ta học tập, phấn đấu theo gương của đồng chí, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, kiên trì học tập, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đại biểu dự Lễ dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư lưu ý, học tập và noi gương đồng chí Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta tiếp tục thực hiện thật tốt việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái chính trị - tư tưởng, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác

Theo TTXVN