Đây là hoạt động thường niên, được tiến hành vào ngày 8-8 tại các nước ASEAN, kể từ năm 2011 đến nay. Đúng 7h30, lá cờ ASEAN, với biểu tượng “Bó lúa vàng 10 nhánh” đã được kéo lên đỉnh cột cờ trên nền nhạc ASEAN ca. Hoạt động này có ý nghĩa tăng cường sự đoàn kết giữa các nước ASEAN, hướng tới hòa bình ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Lá cờ tượng trưng cho hòa bình, đoàn kết và năng động của ASEAN. Lễ thượng cờ còn biểu hiện sự cam kết của các nước ASEAN nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên 3 trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Trong lần trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định, các nước thành viên hiện đã thực hiện được gần 80% các biện pháp đề ra trong bộ biện pháp để tiến tới thành lập Cộng đồng ASEAN. Tổng thư ký Lê Lương Minh nói: “Tất cả các nước đối tác của ASEAN đều khẳng định tiếp tục ủng hộ và tăng cường ủng hộ nội lực của ASEAN; ủng hộ lập trường của ASEAN về giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở nguyên tắc 6 điểm của ASEAN. Nhận thức việc xử lý giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc trên không chỉ có ý nghĩa đối với việc duy trì hòa bình ổn định cho các nước ASEAN, mà cho cả Trung Quốc và các nước trực tiếp liên quan trong việc tranh chấp này”..

Trong 18 năm qua, với tư cách là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam cũng đã góp phần tích cực vào tăng cường quan hệ song phương bằng quan hệ đa phương thâm hữu trong ASEAN, tham gia có hiệu quả vào quá trình liên kết kinh tế khu vực thông qua việc thực hiện AFTA, khu vực đầu tư ASEAN, tạo thuận lợi cho buôn bán trong khu vực, hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, thông tin, giáo dục, phát triển xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm…, xây dựng được mối quan hệ láng giềng tốt, hợp tác và giúp đỡ nhau trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

H.C.