Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu thành phố đạt được trong những năm qua; đặc biệt là tinh thần cầu thị, sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện đối với hoạt động văn hóa, xã hội, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, tôn giáo...

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mong muốn các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đóng góp tích cực hơn nữa, cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

C.L.