Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã về dự, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Thọ Lão (Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, mối liên kết cộng đồng và thành tích xây dựng đời sống văn hóa của bà con khu dân cư thôn Thọ Lão nói riêng, cử tri và đồng bào cả nước nói chung; coi đây là biểu hiện sinh động, là minh chứng cụ thể từ hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với các tên gọi khác nhau đã phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, huy động sức người, sức của góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lịch sử huy hoàng của Cách mạng Việt Nam đã chứng minh, chính nhờ có đoàn kết, đại đoàn kết mà đất nước ta, dân tộc ta mới có thành công, đại thành công. Đoàn kết là văn hóa, là truyền thống và là động lực của sự phát triển.

Vui mừng trước kết quả to lớn của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ phát động, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Cuộc vận động đã tiếp nối tinh hoa văn hóa Hồ Chí Minh, duy trì, không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động đã thực sự có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình trong sản xuất, trong sinh hoạt cộng đồng, từ đó vun đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con nhân dân, cùng nhau góp trí, góp công, góp sức, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, việc tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức mạnh, nguồn lực to lớn trong nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Vui mừng trong Ngày hội Đoàn kết, các đại biểu và bà con thôn Thọ Lão đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết và biểu dương các hộ gia đình đạt thành tích tốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

* Chiều 18/11, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chia vui với bà con khu dân cư Nam Thăng Long 1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Nam Thăng Long 1. Ảnh: V.H.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đoàn kết và thắng lợi của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trong 82 năm qua. Là một trong những khu dân cư tiêu biểu của quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, trong những năm qua, khu dân cư Nam Thăng Long 1 đã tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Với tinh thần đoàn kết cao, nhân dân khu dân cư Nam Thăng Long 1 thực hiện tốt các phong trào thi đua, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa. Đồng thời không ngừng nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ nhau; nhiều năm liền khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hóa…

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tích khu dân cư Nam Thăng Long 1 đã đạt được. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và đáng tự hào.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn bà con nhân dân khu dân cư Nam Thăng Long 1 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đoàn kết, đổi mới, đưa phong trào mọi mặt của khu dân cư ngày càng khởi sắc; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định và phát triển với những việc làm cụ thể. Chú trọng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tuyên tuyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định, pháp luật Nhà nước, đảm bảo tốt an ninh trật tự ở cơ sở. Phát huy tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh lòng dân; chăm lo tốt các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, giúp đỡ nhau làm kinh tế để vươn lên trong cuộc sống; tương thân tương ái, gắn bó đùm bọc lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới…

Việt Hưng - PV