Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự Lễ dâng hương, tưởng niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng cùng dự Lễ dâng hương tưởng niệm.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Việt Hưng

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Việt Hưng

Trong tiếng Quân nhạc cử bài “Hồn tử sỹ“ và mùi hương thơm lan tỏa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Việt Hưng

Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Việt Hưng.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ". Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn đã bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Việt Hưng