Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Cách đây 70 năm, ngày 11/3/1945, cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi dẫn đến sự kiện thành lập chính quyền cách mạng đầu tiên ở Quảng Ngãi tại châu lỵ Ba Tơ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội du kích Ba Tơ, quân và dân huyện Ba Tơ đã cùng với cả nước thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, quân và dân Ba Tơ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho cán bộ và nhân dân huyện Ba Tơ.

Thành Sự