Cũng theo ông Nam, phiên họp lấy phiếu tín nhiệm là phiên nội bộ, sau đó HĐND TP sẽ công khai nghị quyết. Về điều chỉnh tiến độ các công trình trọng điểm, Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP Nguyễn Văn Nam cho hay, đầu nhiệm kỳ, HĐND đã có nghị quyết về các công trình trọng điểm. Tới nay, TP đã điều chỉnh còn 32 dự án, trong đó 22 dự án hoàn thành trong năm 2015, 10 dự án tiếp tục triển khai đầu tư.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp, theo Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt, qua tiếp xúc cử tri nổi lên một số vấn đề như kết quả và hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp; đầu tư quản lý khai thác các nghĩa trang; xử lý ô nhiễm làng nghề; đổi mới quản lý khoa học công nghệ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý và thành lập ban quản lý nhà chung cư… Trên cơ sở này, HĐND TP tập hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để yêu cầu trả lời trực tiếp tại hội trường.
N.Yến