Nếu trước đây, kiều hối chủ yếu được gửi về cho thân nhân, phục vụ mục đích tiêu dùng, mua sắm thì hiện nay, phần lớn kiều hối được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Có khoảng 45% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm phục vụ cho kinh doanh, sản xuất. Trên 35% phục vụ tiêu dùng, gửi tiết kiệm, khám chữa bệnh, giáo dục, mua sắm.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, địa phương tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất trên cả nước, có đến 70% số tiền được kiều bào chuyển về trong năm được đầu tư vào kinh doanh, sản xuất, trong đó trên 22% đầu tư vào bất động sản.

Kiều bào còn có rất nhiều hoạt động khác hướng về quê hương, đất nước: các hoạt động mang tính nhân đạo, chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo... Năm 2014, có khoảng 3 tỷ đồng được các kiều bào quyên góp, hỗ trợ cho các chiến sĩ, người dân trong nước bảo vệ biển đảo, đặc biệt là ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện tại, có khoảng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 109 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2014, đã có gần 4.000 kiều bào được cấp lại quốc tịch Việt Nam. Nhà nước đã có rất nhiều chính sách, hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về mặt cư trú, sở hữu nhà ở, cấp lại quốc tịch, tổ chức các chương trình gặp gỡ, cung cấp, cập nhật thông tin về cơ chế, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với người Việt Nam ở nước ngoài... Dịp Tết Nguyên đán hàng năm đều có khoảng 1 triệu lượt kiều bào trở về quê hương.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực đến kiều bào đang sinh sống ở các quốc gia trên thế giới, khuyến khích và đồng hành cùng các kiều bào trong quá trình trở về đóng góp cho quê hương...

N.H.