Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, từ đầu tháng 6/2015, 7 Đoàn công tác do 7 thành viên của Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn bắt đầu tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường và 10 địa phương: Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 31/3/2015.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc đến ngày 31/7/2015.

Thư Kỳ